Home 作者 Posts by Edward Tsang

Edward Tsang

18 POSTS 0 留言
一個鐘意影貓既貓奴。屋企5隻貓叫Macy, Pansy, Tracy, Daisy同Fancy。因全部「時」字尾,貓友都叫佢哋做「時時貓」。